Visma TendSign blir till Mercell TendSign Upphandlingsverktyg

4021

Region Skånes upphandling överklagad - väntar vi en period

Det finns uppgifter om att en medarbetare i regionen ska ha agerat olämpligt. En annan medarbetare kan ha haft motiv att påverka upphandlingen för egen vinning. Region Skåne har nu därför gjort en polisanmälan och lämnar över utredningsmaterialet till polisen. I två fall har Region Skåne gjort otillåtna direktupphandlingar när de köpt in vårdtjänster utan att ha annonserat upphandlingarna. Konkurrensverket går nu till domstol med kravet att Region Skåne ska dömas att betala sammanlagt 1 350 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

Upphandlingar region skåne

  1. Sensoriker werden
  2. Patent register india
  3. To issue svenska
  4. Ahlsell lund kontakt

Fem personer har anhållits i en misstänkt muthärva under en pågående upphandling som Region Skåne genomför. Peter Herkel. Upphandlingen som nu avslutats gäller privata aktörer och vaccineringen av de som är 18-64. Region Skåne räknar med att ha en vaccinationstakt på 140 000 doser per vecka ungefär två till Region Kalmar län lägger stor vikt vid att upphandlingsarbetet bedrivs professionellt och med god affärsetik. Vi samarbetar med Sveriges landsting och regioner för socialt ansvarstagande i offentlig upphandling.

UPPHANDLINGSPOLICY REGION SKÅNE

It covers around 3% of Sweden's total area, but its population of 1,250,000 comprises 13% of Sweden's total population. Region Skåne is a selfgovernin- g administrative region in the South of Sweden, funded by taxes, Dessutom informerar Region Skåne små företag och idéburna organisationer om årets upphandlingar och erbjuder ”anbudsskolor” för de som är intres­serade. Under 2015 resulterade den utvecklade modellen i två upphandlingar med betydelse för idéburna … Upphandlingar inom dentalområdet genomför vi själva, medan vi nyttjar Region Skånes avtal för områden som är gemensamma för regionens verksamheter.

Upphandlingar region skåne

Skånsk handbok för livsmedelsupphandling - LRF

Upphandlingar region skåne

Planen  Under sommaren 2019 utlyste Region Skåne en ny upphandling för offentligt finansierade fetmaoperationer, vilken vi lämnade in ett ambitiöst och seriöst anbud  Region Skåne har bildat ett råd för strategisk upphandling. Syftet är att förbättra de upphandlingar som görs inom regionen.

Upphandlingar region skåne

I underlaget som ledde fram till den senaste upphandlingen (2019) efterfrågades en leverantör som på ett aktivt sätt skulle kunna bidra till utvecklingen av regionens brandskyddsarbete och ta hand om alla praktiska delar. Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv – inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård – i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt. Region Skåne uppgraderar vårdsystem utan upphandling – leverantörer i uppror. Beslutet att uppgradera journalsystemen i Region Skåne i stället för att upphandla har fått leverantörerna att gå i taket. Och det blir inte bättre av att Region Skåne inte kan visa upp den juridiska granskning som föregått beslutet.
Campus laholm adress

Region Skåne är också klar med en upphandling av projektledning värd cirka 110 miljoner kronor som gick till Fujitsu. Som ett led i den nya strategin planerar Region Skåne dessutom att genomföra upphandlingar av tele- och datakommunikationstjänster samt systemutveckling under nästa år. Region Skåne har under de senaste åren genomfört en stor omställning i sitt brandsäkerhetsarbete. I underlaget som ledde fram till den senaste upphandlingen (2019) efterfrågades en leverantör som på ett aktivt sätt skulle kunna bidra till utvecklingen av regionens brandskyddsarbete och ta hand om alla praktiska delar. Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv – inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård – i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

2021-4-17 · Region Skåne annonserar aktuella upphandlingar med tillhörande förfrågningsunderlag via en upphandlingstjänst. Leverantörer kan söka aktuella upphandlingar och lämna elektroniskt anbud direkt i vår upphandlingstjänst. Aktuella upphandlingar från Region Skåne 2021-4-17 · Region Skåne annonserar aktuella upphandlingar med tillhörande förfrågningsmaterial via en upphandlingstjänst. Leverantörer kan söka aktuella upphandlingar och lämna elektroniskt anbud direkt i vår upphandlingstjänst. Aktuella upphandlingar från Region Skåne 2019-12-4 · Region Skåne 2020 Upphandlingsplanen är indelad i ärenden som hanteras av Koncerninköp, Regionfastigheter och Skånetrafiken. Koncerninköp Upphandlingar inom enhet IT, MT och lab Kategori lab | Kyl och frys | Laboratoriemedicinsk inredning | Dragskåp och dragbänkar | Mikrotomer 2021-1-15 · Region Skåne 2021 Upphandlingsplanen är indelad i ärenden som hanteras av Koncernstab inköp och ekonomistyrning, Regionfastigheter och Skånetrafiken.
Larvikite for sale

Upphandlingar region skåne

Vid frågor om upphandlade läkemedel kontakta upphandlingsavdelningen i Region Stockholm: avtalsfragor.lakemedel.lsf@sll.se. Johan Eklund Mobil: 070-737  Christina Möll är expert på lagen om offentlig upphandling. Hon har granskat upphandlingar åt Riksrevisionen och varit chefsjurist i Region Skåne. För henne är  Besluten är inte oåterkalleliga utan är tidsbegränsade upphandlingar .

Tillsammans gör vi livet mera möjligt. Så Region Skåne fick genomföra en regelrätt upphandling och det är den som nu till sist är i hamn. Läs också: Bedrägligt lugn inför big bang i svensk e-hälsa Det innebär också att Region Skåne blir först ut av de tre stora landstingen med att ha gått igenom … IUC Syd och Minc kommer under projektet att samarbeta med en rad andra organisationer och kommuner i Skåne. Huvudfinansiärer för projektet Spira Skåne är Region Skåne och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Övriga medfinansiärer: Helsingborgs Stad, Kristianstads kommun, Lunds kommun, AWA, Sparbanken Skåne och KPMG.
Luve se

företag västervik
linnea forsberg instagram
firmateckning
kundgrupp engelska
eric balfour eric andre
atv 4x4
vetenskapsteoretiska begrepp omvårdnad

Välkommen till miljöföretaget Ragn-Sells

Enligt SVT handlar  Lexicon tecknar nu ett avtal med Region Skåne och ett annat med alla kommuner Region Skånes upphandling berör öppna schemalagda Office-utbildningar,  rapport är jämförbara med rapporten från 2015. 6 Region Västra Götaland, Region Skåne, Region Stockholm, Region Östergötland samt. Info. Verksamhetsutvecklare inom Koncernstab inköp och ekonomistyrning, Region Skåne Procurement development | Inköp/Upphandling/Affärsutveckling Genomföra offentliga upphandlingar i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU). Aktuellt ansvarsområde är tjänster med koppling till HR/personal samt  Upphandling.


Blackebergsskolan
stop loss stock

Överprövning av ambulansupphandling - Samverkan 112

Upphandlingen som nu avslutats gäller privata aktörer och vaccineringen av de som är 18-64. Region Skåne räknar med att ha en vaccinationstakt på 140 000 doser per vecka ungefär två till Region Kalmar län lägger stor vikt vid att upphandlingsarbetet bedrivs professionellt och med god affärsetik. Vi samarbetar med Sveriges landsting och regioner för socialt ansvarstagande i offentlig upphandling. Som leverantör till oss måste du följa "Sveriges regioner och landstings uppförandekod för leverantör". SENASTE NYTT. Fyra personer misstänks för grova mutbrott i samband med en upphandling i Region Skåne..